Księgowość pełna

Pełna księgowość charakteryzuje się koniecznością prowadzenia ksiąg handlowych, które zawierają szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz inwentaryzację majątku. To zagadnienie dotyczy głównie spółek. 

Kompleksowa obsługa zakłada:

Oferta Księgowość pełna Monika Diallo Warszawa

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną już teraz!